Ανοικτή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος με εξωσωματική κυκλοφορία

Posted: December 3, 2017
By:Η ανοικτή αποκατάσταση ΘΚΑ με εξωσωματική έχει μερικές σημαντικές διαφορές σε σχέση με την αποκατάσταση χωρίς εξωσωματική. Οι διαφορές αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάγκη πλήρους ηπαρινισμού του ασθενή. Ο πλήρης ηπαρινισμός του ασθενή (στόχος ACT 400-500) έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ασθενή να δημιουργήσει θρόμβο όσο δεν έχει αναστραφεί η ηπαρίνη και δεν έχουν δοθεί παράγοντες πήξης. Και τίποτα από όλα αυτά δε μπορεί να γίνει αν ο ασθενής δε βγεί από την εξωσωματική. 


Παρατήρηση 1η


 Οι αγγειακές ραφές πρέπει να είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, και παράλληλα να υπάρχει η τοποθέτηση αιμοστατικού pledget (καλύτερα felt) ανάμεσα στο μόσχευμα και το αγγειακό τοίχωμα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ίσως να γίνουν στεγανές αναστομώσεις. 

Scroll Up