Αορτοεντερική επικοινωνία 3 μήνες μετά EVAR

Posted: September 10, 2017
By:

Μία ακόμη επείγουσα περίπτωση. Νοσηλευόμενος ασθενής μας για αντιμετώπιση λοίμωξη ενδαγγειακού αορτικού μοσχεύματος (EVAR) σε τακτική βάση την επόμενη εβδομάδα, παρουσίασε αιφνίδιως πτώση της πίεσης και καφεοειδείς εμέτους, περίπου στις 3 πμ. Στην αξονική που έγινε επειγόντως διαπστώθηκε αορτοεντερική επικοινωνία. Πολύ σύντομα ο ασθενής βρέθηκε στο χειρουργείο.

Το πλάνο της επέμβασης ήταν η αφαίρεση του μοσχεύματος και η αντικατάστασή του με μηριαίες φλέβες. Παρά το γεγονός ότι ο ασθενής ήταν σχετικά ασταθής καθ'όλη τη διάρκεια της επέμβασης το αρχικό σχέδιο ακολουθήθηκε σχεδόν κατά γράμμα.


  1. Λήψη των μηριαίων φλεβών και από τα δύο άκρα, αναστροφή τους και ανοικτή βαλβιδοτομή, διαμόρφωση διχαλωτού μοσχεύματος με κοινό στόμιο, σε διαμόρφωση των φλεβών non-reversed

  2. Μέση λαπαροτομή, παρασκευή και αποκλεισμός της υποδιαφραγματικής αορτής και διάνοιξη του ανευρύσματος. Αφαίρεση του μοσχεύματος και τοποθέτηση του αυτόλογου φλεβικού μοσχεύματος ως αορτοδιλαγόνιο μόσχευμα στο αρχικό τμήμα των κοινών λαγονίων.

  3. Ακολούθηση η διόρθωση του εντέρου, στην 4η μοίρα του δωδεκαδακτύλου (μεγάλη επικοινωνία περίπου 2 cm) με συρραφή και κατασκευή κεντρικά ΓΕΑ. Τοποθέτηση επιπλόου επί των φλεβικών μοσχευμάτων και σύγκλειση της κοιλίας.


Η επέμβαση κράτησε σχεδόν 10 ώρες. Ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί και τέλειωσε περίπου στις 5.00 το απόγευμα.

 

Neoartoiliac system: femoral veins

  • Andreas Lazaris

    Παρατήρηση:

    Στην περίπτωση που η περιφερική αναστόμωση γίνεται στη λαγόνια και όχι στη μηριαία αρτηρία, το φλεβικό μόσχευμα θα πρέπει να καταλήγει στο διχασμό της κοινής λαγονίου αρτηρίας και όχι στην έκφυσή της ώστε να είναι δυνατό να εκτιμηθεί η παλίνδρομη ροή και από την έσω λαγόνια πράγμα σημαντικό για τη βιωσιμότητα του παχέος εντέρου. Επίπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα θρομβεκτομής

Scroll Up
X