Αριστερή κάτω κοίλη φλέβα και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Posted: August 25, 2017
By:Η ύπαρξη της κάτω κοίλης φλέβας  (ΚΚΦ) αριστερά της αορτής είναι μία ανατομική παραλλαγή η οποία αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικό πρόβλημα κατά την ανοικτή αντικατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, καθώς δυσκολεύει ιδιαίτερα τις παρασκευές αλλά και την κατασκευή των αναστομώσεων.

Η προεγχειρητική διάγνωση μπορεί να διευκολύνει λίγο τα πράγματα καθώς μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένος εγχειρητικός σχεδιασμός και προετοιμασία της ομάδας.

Αντιμετωπίσαμε χθες έναν τέτοιο ασθενή ο οποίος έπασχε από ένα παρανεφρικό (juxtarenal) ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Εκτός όμως αυτών, ο ασθενής είχε υποβληθεί και στο παρελθόν σε επέμβαση επαναιμάτωσης των στεφανιαίων με χρήση της αριστερής γαστρεπιπλοικής αρτηρίας ως μόσχευμα στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Αυτό είχε γίνει από μέση υπερομφάλια τομή, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσέγγιση.Το πλάνο που τέθηκε ήταν ανοικτή αντιμετώπιση με οπισθοπεριτοναική προσπέλαση. Η πορεία της επέμβασης ήταν η ακόλουθη: • Τομή στο 10ο μεσοπλεύριο διάστημα

 • Πορεία πίσω από τον αριστερό νεφρό

 • Αναγνώριση και παρασκευή της αριστερής νεφρικής μέχρι την αορτή

 • Παρασκευή της υπερενεφρικής αορτής μέχρι την αναγνώριση και της άνω μεσεντερίου

 • Παρασκευή και περιβρογχισμός της αριστερής κοινής λαγονίου αρτηρίας

 • Παρασκευή δεξιάς κοινής λαγόνιας αρτηρίας

 • Αναγνώριση και κινητοποίηση της ΚΚΦ σε όλο το μήκος της από το διχασμό της μέχρι το ύψος της αριστερής νεφρικής φλέβας και περιβρογχισμός με nylon tapes ώστε να είναι δυνατός ο αποκλεισμός της σε περίπτωση τραυματισμού της. Από το επίπεδο αυτό και πάνω η κάτω κοίλη συνεχίζει στην ανατομική της θέση δεξιά της αορτής

 • Αποκλεισμός της αορτής υπερνεφρικά (χρόνος αποκλεισμού 15 min)

 • Διάνοιξη της αορτής ώστε να είναι δυνατή η προσπέλαση τόσο πρόσθια όσο και οπίσθια της ΚΚΦ (μετά από μετακίνησή της πρόσθια)

 • Απολίνωση οσφυικών

 • Κατασκευή της κεντρικής αναστόμωσης με την ΚΚΦ στην κανονική της θέση (χρειάστηκε μικρή έλξη της ΚΚΦ προς τα πίσω με άγκιστρο φλέβας ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος)

 • Μετακίνηση της αορτολαβίδας στο μόσχευμα, μετά την κεντρική αναστόμωση

 • Κατασκευή της περιφερικής αναστόμωσης

 • Σϋγκλειση σάκκου και αιμόσταση

 • Σύγκλειση τοιχώματος σε στρώματα


ΥΓ1: Μετά το σύγκλειση του τραύματος, και κατά τον έλεγχο της αιμάτωσης των κάτω άκρων διαπιστώθηκε ότι το δεξιό άκρο είχε ψηλαφητές σφύξεις μέχρι και την ιγνυακή αλλά απουσία ροής στον άκρο πόδα. Η απουσία ροής επιβεβαιώθηκε και υπερηχογραφικά. Ακολούθησε διερεύνηση της ιγνυακής κάτω του γόνατος και εμβολεκτομή. Αφαιρέθηκε εμβολικό υλικό από την περιοχή του κνημοπερονιαίου άξονα με μορφή αθηρωματικού υλικού πιθανόν από την αορτή

ΥΓ2: Συνολικά απαιτήθηκαν 2 φιάλες αίμα
Μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος
 • Andreas Lazaris

  Ο ασθενής εξήλθε την 8η μετεγχειρητική ημέρα.

Scroll Up
X