Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία

Posted: November 25, 2016
By:

Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία: Για να υπάρχει καλή αιμοδυναμική θα πρέπει η αναστόμωση να γίνει σε επίπεδο κάτω από την αύλακα του αγκώνα. Με τον τρόπο αυτό, η φλέβα θα σχηματίζει μία οξεία γωνία με την βραχιόνια αρτηρία η οποία προσφέρει καλύτερη γεωμετρία και πιθανώς μικρότερη υποκλοπή.Brachiocephalic AVF
Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία: η θέση της αναστόμωσης θα πρέπει να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από την αύλακα του αγκώνα. Στην εικόνα ο πήχης βρίσκεται στην αριστερή μεριά και βραχίονας στη δεξιά.


 

Ακόμη καλύτερη είναι η αναστόμωση της βραχιονίου αρτηρίας με τη μεσοβασιλική φλέβα, πλαγιοτελικά, έχοντας διατηρήσει και την προέκταση της κεφαλικής φλέβας προς τον πήχη. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την κατεύθυνση της αιματικής ροής προς την κεφαλική φλέβα προς το βραχίονα, υπάρχει και η δυνατότητα ανάπτυξης και της κεφαλικής φλέβας προς τον πήχη, ώστε να καταστεί και αυτό το τμήμα παρακεντήσιμο.

Αναστόμωση βραχιονίου αρτηρίας με μεσοβασιλική φλέβα.
Άνω-αριστερά: κεφαλική φλέβα προς το βραχίονα.
Άνω-δεξια: κεφαλική φλέβα προς τον πήχη
Κάθετο αγγείο: μεσοβασιλική φλέβα που αναστομώνεται τελικοπλάγια με τη βραχιόνια αρτηρία

Scroll Up
X