Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (lessons learned from)

Posted: September 7, 2017
By:
Tags: , ,

Εφημερία. Επείγουσα διακομοιδή από Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Πρόσθια ρήξη (οπισθοπεριτοναικη - όχι ελεύθερη) σε ιστορικό αριστερής κολεκτομής (πιθανόν σιγμοειδεκτομής) και σύγκλεισης κολοστομίας προ 2 μηνών. Ανοικτή αποκατάσταση.

Τα κρίσιμα τεχνικά σημεία ήταν τα εξής (με χρονική σειρά).


  1. Μέση τομή: υπήρχαν συμφύσεις αλλά επέτρεπε υποδιαφραγματικό αποκλεισμό αορτής

  2. Υποδιαφραγματικός αποκλεισμός αορτής: πρώτη κίνηση η οποία ήταν μάλλον και η πιο σωστή καθώς δεν έγινε χειρισμός εντός του αιματώματος. Προσοχή χρειάζεται στην αποφυγή του οισοφάγου ο οποίος είναι πιο μπροστά από την αορτή και είναι δυνατό να υπάρξει η εντύπωση ότι πρόκειται για την αορτή. Η πορεία είναι στα δεξιά του οισοφάγου. Επίσης, χρήσιμο είναι να διαταμεί το αριστερό σκέλος του διαφράγματος με ψαλίδι ώστε να φανεί καθαρά η αορτή

  3. Αποκλεισμός των λαγονίων πριν την είσοδο στο αιμάτωμα

  4. Μετά την είσοδο στο αιμάτωμα, και ακολούθως μέσα στο ανεύρυσμα (με τα δάκτυλα), προσδιορισμός της θέσης του κεντρικού αυχένα βάζοντας το δείκτη εντός αυτού. Έτσι είναι δυνατό να μπει μία νέα αορτολαβίδα επί του δακτύλου επιτυγχάνοντας υπονεφρικό αποκλεισμό της αορτής

  5. Διόρθωση της πιθανού χαλαρώματος του ράμματος με την τεχνική με το ράμμα γύρω από μία χαλαρή λούπα

  6. Parachute τεχνική στη συρραφή των αναστομώσεων. Έτσι ελέγχεται καλύτερα το οπίσθιο τοίχωμα και μπαίνουν πιο βαθιές ραφές

  7. Σε τραυματισμό της ΚΚΦ: αρχικά πίεση εντός του σημείου της ρήξης, ακολούθως κεντρικά και περιφερικά στην κάτω κοίλη με συμπίεση με tabon και τέλος τοποθέτηση λαβίδας τύπου Baby Satinsky και στεγανή συρραφή σε 2 στρώματα τουλάχιστον.

Scroll Up
X