Σύνδρομο θωρακικής εξόδου: μερικές παρατηρήσεις

Posted: Μάρτιος 4, 2018
By:Με αφορμή την αφαίρεση της πρώτης πλευράς που κάναμε πρόσφατα σημειώνω κάποιες παρατηρήσεις. Επρόκειτο για μία γυναίκα 45 ετών με προεξάρχοντα νευρολογικά συμπτώματα στο δεξιό άνω άκρο λόγω ύπαρξης υπεράριθμης αυχενικής πλευράς.     • Είναι δυνατή η αφαίρεση ολόκληρης της πρώτης πλευράς μπορεί να γίνει με μόνο μία τομή. Η τομή γίνεται λίγο άνω της κλείδας ή ακόμη και επί της κλείδας. Με αυτήν την τομή είναι δυνατή τόσο η υπερκλείδια παρασκευή του χώρου όσο και η υποκλείδια. Στον υπερκλείδιο χώρο γίνεται η διατομή πρόσθιου και μέσου σκαληνού, η παρασκευή και κινητοποίηση των τριών δεσμίδων του βραχιονίου πλέγματος, η διατομή του οπίσθιου τμήματος της πρώτης πλευράς όπως και η ανεύρεση υπεράριθμης αυχενικής πλευράς εφόσον υπάρχει. Επίσης είναι δυνατή η παρασκευή τόσο της υποκλείδιας αρτηρίας όσο και της υποκλείδιας φλέβας ώστε να είναι δυνατή κάποια παρέμβαση επί αυτών αν αυτό είναι αναγκαίο. Στον υποκλείδιο χώρο, γίνεται η παρασκευή και η διατομή του πρόσθιου τμήματος της πλευράς κοντά στο στέρνο.

  • Το βραχιόνιο πλέγμα έχει 3 κύριες δεσμίδες (πρωτεύοντα στελέχη). Όλα πρέπει να βρεθούν και να περιβρογχιστούν

  • Η πρώτη πλευρά ψηλαφάται στο βάθος του υπερκλείδιου βόθρου αφού διαταμεί ο μέσος σκαληνός μυς. Έχει μία οριζόντια πορεία. Στην περίπτωση που αναγνωρίζεται μία περισσότερο επιφανειακά οστική δομή με μάλλον κάθετη παρά οριζόντια πορεία, τότε πρόκειται μάλλον για υπεράριθμη αυχενική πλευρά. Η αυχενική πλευρά είνα περισσότερο εμφανής και ευδιάκριτη από την πρώτη πλευρά.

  • Το οστό μπορεί να αφαιρεθεί και κομμάτι - κομμάτι. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του οστού ως ενιαίο τεμάχιο, ιδιαίτερα αν υπάρχει συνοστέωση όπως σε κάποιες περιπτώσεις αυχενικής πλευράς ή όταν είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος.

  • Τα υπολείματα της πρώτης πλευράς ή της αυχενικής πλευράς προς τις εγκάρσιες αποφύσεις των σπονδύλων πρέπει να αφαιρούνται ώστε να μην υπάρχουν οστικές προσεκβολές που θα μπορούν δυνητικά να τραυματίσουν τα νεύρα.

  • Πάντα παροχέτευση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η πιθανότητα ύπαρξης αιματώματος, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ουλώδους ιστού στην περιοχή και στην υποτροπή των συμπτωμάτων.

  • Πολύ συχνά διανοίγεται ο υπεζωκότας. Δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην περίπτωση που υπάρχει και τραυματισμός του υποκείμενου πνεύμονα θα πρέπει να τοποθετείται θωρακικός σωλήναςΠροεγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινογραφία

Αριστερά: Προεγχειρητική ακτινογραφία. Διακρίνεται η υπεράριθμη αυχενική πλευρά όσο και η ακέραιη πρώτη πλευρά. Δεξιά: Μετεγχειρητική ακτινογραφία. Η αυχενική πλευρά και η πρώτη πλευρά έχουν αφαιρεθεί.Scroll Up
X