Υπερεπείγουσα ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας

Posted: October 6, 2017
By:

Η ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας εντός 48 ωρών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος ενός νέου, πιθανότατα μεγαλύτερου, εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σίγουρα όμως με το κόστος του αυξημένου περιεγχειρητικού κινδύνου για την εμφάνιση περιεγχειρητικού αγγεακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η επέμβαση σε συμπτωματικούς ασθενείς που έχουν πρόσφατα υποστεί κάποιο αγγεακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να επιπλέξει τα πράγματα σε σχέση με την αξιολόγηση του ασθενούς μετεγχειρητικά. Δεν είναι σπάνιο ο ασθενής να εμφανίσει μετεγχειρητικά κάποια νευρολογική εικόνα όχι απαραίτητα κάποιο νέο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν έχει προηγηθεί μία καλή προεγχειρητική νευρολογική εξέταση μπορεί να γίνει γνωστό αν η συμπτωματολογία είναι πράγματι καινούρια μετά την καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή ή όχι.

Ένας ακόμη κίνδυνος είναι η ανάπτυξη μετεγχειρητικού τραχηλικού αιματώματος. Και αυτό γιατί η επέμβαση συνδυάζεται με την χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων αντιθρομβωτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά.

Scroll Up
X