Φλέβα από το άνω άκρο ως μόσχευμα σε αγγειακές κακώσεις μετά από ορθοπαιδικό τραύμα

Posted: Απρίλιος 3, 2018
By:Ερώτηση: Όταν πρέπει να βάλεις φλέβα για να διορθώσεις μία θρόμβωση ιγνυακής αρτηρίας μετά από ορθοπαιδική κάκωση του μέλους και δεν υπάρχει μείζονα σαφηνής στο ετερόπλευρο σκέλος τι κάνεις; 


Απάντηση: Χρησιμοποιείς φλέβα από το άνω άκρο, πχ κεφαλική

  • Andreas ML

    Σιγά την πληροφορία :))

Scroll Up
X