Επέμβαση DRIL για τη θεραπεία υποκλοπής μετά AVF

Το σύνδρομο υποκλοπής κατά την αιμοκάθαρση είναι μία ασυνήθης αλλά πολύ βαριά επιπλοκή μετά από αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Συμβαίνει κυρίως σε διαβητικού και ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών. Αποτελεί μία πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό το να διατηρήσει τη λειτουργική αρτηριοφλεβική επικοινωνία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την ισχαιμία του άκρου.

Continue reading “Επέμβαση DRIL για τη θεραπεία υποκλοπής μετά AVF”

Η σωστή θέση καθετήρα αιμοκάθαρσης

Μόνιμος καθετήρας αιμοκάθαρσης από την αριστερή υποκλείδια φλέβα. Το άκρο του καθετήρα βρίσκεται στο όριο μεταξύ άνω κοίλης φλέβας και δεξιού κόλπου.

Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία

Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία: Για να υπάρχει καλή αιμοδυναμική θα πρέπει η αναστόμωση να γίνει σε επίπεδο κάτω από την αύλακα του αγκώνα. Με τον τρόπο αυτό, η φλέβα θα σχηματίζει μία οξεία γωνία με την βραχιόνια αρτηρία η οποία προσφέρει καλύτερη γεωμετρία και πιθανώς μικρότερη υποκλοπή.

Continue reading “Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία”