Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία

Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία: Για να υπάρχει καλή αιμοδυναμική θα πρέπει η αναστόμωση να γίνει σε επίπεδο κάτω από την αύλακα του αγκώνα. Με τον τρόπο αυτό, η φλέβα θα σχηματίζει μία οξεία γωνία με την βραχιόνια αρτηρία η οποία προσφέρει καλύτερη γεωμετρία και πιθανώς μικρότερη υποκλοπή.

Continue reading “Βραχιονοκεφαλική αρτηριοφλεβική επικοινωνία”