Απόφραξη σαφηνούς με ραδιοσυχνότητες

Η απόφραξη της σαφηνούς, μείζονος ή ελάσσονος, με τη χρήση κάποιας μεθόδου ενδοαυλικής απόφραξης αποτελεί σήμερα την πρώτη μέθοδο αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων.

Continue reading “Απόφραξη σαφηνούς με ραδιοσυχνότητες”