Επέμβαση DRIL για τη θεραπεία υποκλοπής μετά AVF

Posted: November 26, 2017
By:
Tags:

Το σύνδρομο υποκλοπής κατά την αιμοκάθαρση είναι μία ασυνήθης αλλά πολύ βαριά επιπλοκή μετά από αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Συμβαίνει κυρίως σε διαβητικού και ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών. Αποτελεί μία πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό το να διατηρήσει τη λειτουργική αρτηριοφλεβική επικοινωνία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την ισχαιμία του άκρου.

Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι να γίνει μία περίδεση γύρω από τη φίστουλα. Αυτό κάποιες φορές είτε δεν είναι επαρκές για να λύσει την ισχαιμία ή είναι περισσότερο από αυτό που χρειάζεται με συνέπεια τη θρόμβωση της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας.

Η επέμβαση DRIL (Distal revascularization-interval ligation) είναι μία εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης του συνδρόμου υποκλοπής. Η επέμβαση:

α. Επιτυγχάνει την υποκλοπή με την απολίνωση της αρτηρία περιφερικά της αρτηριοφλεβικής επικοινωναίας

β. Επαναιματώνει το άκρο με μία παράκαμψη από την αρτηρία κεντρικά της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας στην αρτηρία περιφερικά της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας.

Scroll Up