Επέμβαση DRIL για τη θεραπεία υποκλοπής μετά AVF

Το σύνδρομο υποκλοπής κατά την αιμοκάθαρση είναι μία ασυνήθης αλλά πολύ βαριά επιπλοκή μετά από αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Συμβαίνει κυρίως σε διαβητικού και ασθενείς με προηγηθείσες επεμβάσεις αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών. Αποτελεί μία πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό το να διατηρήσει τη λειτουργική αρτηριοφλεβική επικοινωνία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την ισχαιμία του άκρου.

Continue reading “Επέμβαση DRIL για τη θεραπεία υποκλοπής μετά AVF”