Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (lessons learned from)

Εφημερία. Επείγουσα διακομοιδή από Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Πρόσθια ρήξη (οπισθοπεριτοναικη – όχι ελεύθερη) σε ιστορικό αριστερής κολεκτομής (πιθανόν σιγμοειδεκτομής) και σύγκλεισης κολοστομίας προ 2 μηνών. Ανοικτή αποκατάσταση.

Continue reading “Ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (lessons learned from)”